Forfangenhed

 

Dyrekinesiologi

Samarbejd med din dyrlæge og smed!

Det er altafgørende at der bliver taget hånd om en forfangen hest. Jo tidligere i forløbet, at tilstanden bliver opdaget - jo bedre er prognosen.

 

Din dyrlæge og din smed er vigtige når først skaden er sket. Hesten skal smertestilles og hovene skal vurderes af en erfaren smed, så de mest optimale betingelser for en heling findes og bliver sat i værk.

 

Foampads

Uundværlige i den akutte fase - din dyrlæge vil forhåbentlig starte med at ligge sådan nogle på hesten. De har samme effekt som at fylde boksen med sand, så hesten kan stikke "tåen" ned.

Undgå forfangenhed

 

Enhver hesteejer, der har haft forfangehed inde på livet, ville have ønsket at de havde taget tingene i opløbet...

 

Det er bedre at forebygge end at skulle helbrede!

 

Forfangenhed pga. overvægt burde være simpel at forebygge; men fordi vi ser vores heste dagligt og jo altid kun vil dem det bedste, så ser vi måske ikke at hesten tager lidt på hver uge.

 

Tag imod konstruktiv kritik - hvis din smed siger at hesten vist har taget på igen... Spørg folk, der ikke ser hesten dagligt, om dens aktuelle foderstand. Brug vægtmåle-bånd og noter idg vægten én gang om måneden fx.

 

Og REAGER på det! Overvægt har ingen positiv effekt på heste.

 

Er min hest tyk?

En overvægtig hest har fedtdepoter:

 

  • ved halerod
  • ved skuldre
  • foran yver/skæftet
  • på halsen/fedtkam
  • ribben, der hverken ses eller føles
  • "tagrende" på ryggen

 

Fedtdepoterne vil føles meget hårde når de er alvorlige - nogle hesteejere kan mistolke dem som muskler.

 

Går din hest på græs om sommeren, så skal hesten tabe sig om vinteren.

 

 

Motion hver dag

 

Din raske hest har brug for daglig motion. Og det er de færreste ejere, der har tid til at tilbyde deres heste mange timers bevægelse hver dag i form af ridning, gåture og leg. Det er nok også de færreste heste, der vil hilse sådanne dage velkomne - de har brug for social kontakt med deres artsfæller.

 

Kig i stedet på mulighederne for at din hest bevæger sig mens den er på fold! Mange præ-forfangne heste kommer aldrig til at gå på græs igen og bruger derfor størstedelen af deres liv på en lille begrænsende jord/sandfold. Dette appelerer ikke til bevægelse og motion. Hesten vil bruge størstedelen af sin foldtid på at stå og spise den udfodrede begrænsede mængde stråfoder.

 

Hestene skal ud og bevæge sig - det holder vægten nede, giver naturligt slid på hovene, stimulerer deres sanser og giver en afbalanceret adfærd.

 

Læs her om en aktiv fold, der egner sig perfekt til heste med risiko for forfangenhed, heste i genoptræning og heste, der skal tabe sig: Et sundt Foldmiljø

 

 

 

Lån et eksemplar

Vil du gerne læse specialet "Laminitis - på alternative ben", så er du velkommen til at låne det!

 

Specialet bliver faktureret ud til dig og sendt, når det er betalt. Vi har forud aftalt hvor længe du låner det. Når denne periode er udløbet - og du har læst og lært en masse - så sendes specialet retur (forsvarligt indpakket og i pæn tilstand) og jeg krediterer prisen igen. Det eneste dette koster dig er porto!

 

Du kan bestille specialet her eller sende en mail til mezamahte@info.dk .

 

Specialet kan også købes for kr. 320,00 incl moms ex. forsendelse.

 

Speciale om forfangenhed

Laminitis - på alternative ben

 

Som led i uddannelsen til Dyrekinesiolog v/ Dyreuniversitetet blev der skrevet speciale i sidste semester.

 

Specialet er afleveret, forsvaret samt godkendt/bestået i maj 2007. De første kopier af specialet er udlånt og bliver benyttet flittigt.

 

Mange tak til alle de folk, der har været så søde at stille deres pony´er og heste til rådighed for mine test!

 

 

Specialet omfatter følgende:

Baggrund

Forfangenhed er et stort problem for heste og deres ejere, og dyrlæger er ofte uenige om behandlingen og vejledning af ejeren efter den akutte fase.

 

Tilstandens alvor og omfang gør, at viden og forskning i forfangenhed bør være et større punkt end nu i veterinære sammenhænge, og dermed er det også en sygdom som alternative behandlere bør tage stilling til og tilegne sig viden om. Derfor handler mit speciale om Laminitis – på alternative ben.

 

 

Problemformulering

Projektet skal sammenfatte den nuværende veterinære behandlingsform af forfangenhed, samt belyse årsagen til sygdomsudviklingen og hestenes smerteoplevelse under processen. Herunder vil aurascanning og kontakt til hovenes Deva spille en stor rolle. Kinesiologisk vil der blive standardiseret en testprocedure, som vil fungere som metode for Dyrekinesiologer til at vurdere graden af forfangehed hos den syge hest. Dette vil ske med fokus på organreflekserne, Tingpunkter, Tox – blodkemi – og parasit-test, Eciwo-punkterne, samt specielle hovben-tests. Yderligere skal projektet kunne bruges som opslagsværk for førstehjælp til akut forfangenhed.

 

Resumé

Dette projekt henvender sig primært til behandlere; men er også lavet med afsæt i at der er brug for et opsummerende og samlende materiale om emnet. Denne del er brugbar for alle, som ønsker en bredere viden om forfangenhed, og projektet kan derfor bruges til kilde for gode råd.

 

Forfangenhed kan deles op i følgende årsager:

•Foder - kraftfoder og græs

•Hormonel

•Andre årsager - stress og traumer

•Forgiftning - planter, parasitter og medicin

 

Vægten er lagt på den foderrelaterede og den planteforgiftningsrelaterede forfangenhed, da disse er de mest udbredte. Dog er der også en case med traumatisk forfangenhed med det formål at få belyst bredden af sygdommen.

 

I specialet er der udført kinesiologiske tests på 2 grupper heste.

◾En gruppe bestående af 17 heste med akut og kronisk forfangenhed – kaldet Laminitis-gruppen

◾En gruppe bestående af 17 tilfældigt udvalgte heste med alle andre symptomer end forfangenhed – kaldet Kontrol-gruppen.

 

I opgaven beskrives den normale anatomi og fysiologi i de områder som forfangenhed påvirker. Følgerne af Laminitis beskrives sammen med de traditionelle veterinære behandlingsformer. Hovens funktion, anatomi og fysiologi gennemgås (Anatomisk og fysiologisk om hoven, Epidermis, Dermis, Subcutis, Knogle og sene-struktur i hoven, Tåakser, Hovens form, Unormal tilstand, Kendetegn ved Laminitis, Hvad er den patologiske proces i hoven? Hvad udløser den patologiske proces i hoven?Hvad er de mærkbare forandringer i/på benet? (Puls, Kronranden) og i næste del af opgaven fremlægges forskellige beskæringsmetoder, højrisiko hovformer og benstillinger. Her kigges også på opstaldning, fodring og den traditionelle medicinering. I sammenhæng med specialets formål, findes der her også en del om den akutte hjælp og normale forholdsregler og alarmfaktorer.

 

Under udarbejdning af specialet er der samtidig blevet arbejdet med hestens smerteoplevelse og sammenhæng mellem Hov-Chakra´er/Deva´er og forfangenhed. Derved er hestens emotionelle tilstand blevet trukket ind i en ellers fysiologisk sygdom.

 

Efterfølgende del af opgaven beskriver de brugte undersøgelses- og afbalanceringsmetoder. (Kinesiologisk om hoven, Metoden, Organreflekspunkter, Back-shu punkter, Chakra/energicentre, Buffertest, Fodertest, Tingpunkter, TCT/Eciwo, Stødabsorber, Deva´er og legemerne)

Derefter følger testresultater, som bliver uddybet, bearbejdet og sammenholdt i forhold til problemformuleringen.

 

Til sidst følger en opsamling med forslag til behandling af Laminitis-heste. (Homøopati, Blomsterremedier, Urter, Akupressur, Cellesalte, Kranio-Sakral terapi og Længerevarig påvirkning af Ting-punkter).

 

En litteraturliste samt anbefalingsværdige hjemmesider runder projektet af.

Sådan blev specialet til

Jeg startede i 2005 med at samle materiale til mit speciale, som omhandler Laminitis hos heste.

 

Specialet tog som skrevet udgangspunkt i test af 17 forfangne heste, samt en lige så stor kontrolgruppe af ikke-forfangne heste og ponyer. Dette var med henblik på at kunne danne mig et bredspektret billede af generelle ubalancer, for dermed at kunne konkludere, hvorvidt alternativ behandling har en betydning i sammenhæng med den konventionelle behandling

 

Jeg testede både akutte og kroniske tilfælde fastsat efter følgende normer inden jeg startede på at samle trådene:

 

Den kinesiologisk test tog udgangspunkt i muskeltest og derigennem blev der fundet ubalancer på fysisk, psykisk, kemisk og/eller elektrisk plan. Ubalancerne blev derefter afbalanceret ved hjælp af forskellige teknikker eller remedier. Jeg testede samtidig hestens foder, som er en vigtig del af behandlingen hos en forfangen hest.

 

• Hesten skulle være under behandling af dyrlæge og evt. smed – jeg er ingen af delene. Jeg diagnosticerede ikke eller ændrede ved dyrlægen/smedens afgørelser. De bestemte den konventionelle behandling, og jeg supplerede med elementer på andre planer.

 

• En test foregik ude hos dyret og var gratis

 

• Jeg fulgte så vidt muligt forløbet af sygdommen, hvis ejeren fandt dette interessant

 

• Jeg var under uddannelse og bad altid mine klienter om at konsultere deres dyrlæge/smed ved tvivlsspørgsmål.

 

• Jeg tog altid billeder af hestens benstilling og eventuelle sygebeslag, så de evt. kunne bruges i min opgave (ikke alle billeder af alle heste blev brugt)

Det drejede hovben

 

Herunder ses billeder af højre og venstre forben på en lille pony, der led af stofskifteproblemer og derfor var meget svær at holde nede i vægt. Han fik symptomer på forfangehed om vinteren efter en omgang hård frost og islag, der havde gjort det umuligt at motionere ham jævntlig.

 

Hans røntgenbilleder viste stort set ingen forandringer i starten; men der var ingen tvivl om at der var en inflammationsproces i gang i hovene.

 

Da processen i hovene ikke kunne stoppes, begyndte hovbenene at dreje.

 

 

Højre forben

 

 

 

 

Billede 1 - opstart på forfangehed

 

 

 

 

 

 

 

Højre forben

 

 

Billede 2 - tydelig rotation af hovben senere i forløbet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venstre forben

 

Billede 1 - opstart på forfangehed

 

 

 

 

 

 

 

 

Venstre forben

 

 

Billede 2 - tydelig rotation af hovben senere i forløbet

Meza - Mahte v/ Mia Andersen CVR/SE-nr. 30 87 32 70 Mail: mezamahte@info.dk Mobil: 51 92 40 48