Behandlingsformer

 

Dyrekinesiologi

Kranio-sakral terapi

Hvad er Kranio Sakral Terapi ?

Behandlingen udspringer fra en osteopatisk metode, som bygger på en rytme, der ligesom hjertets eller åndedrættets rytme, kan mærkes over hele kroppen. Rytmen kaldes den Kranio-Sakrale puls og har en hastighed på 6 - 12 gange i minuttet, hvormed cerebrospinalvæsken (hjernevæsken) pumpes rundt omkring hjerne og rygmarv, mellem kraniet og til korsbenet (sacrum). Heraf kommer navnet Kranio-Sakral Terapi - KST.

 

Kranio-Sakral terapi er en meget blid, men også dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens egen puls med det formål at påvirke kroppen til selvhelbredelse.

Den Kranio-sakrale puls bliver også kaldt "livets åndedræt", fordi den kan opfattes som et udtryk for en persons vitalitet, og forandringer i denne rytme kan derfor medføre forandringer i både krop og sjæl. Ved hjælp af terapeutens blide tryk kan kroppen ofte selv rette ubalancer, som kan være opstået efter slag eller stød, influenza, chok og andre påvirkninger.

 

KST bygger på en blød berøringsteknik med 5 grams tryk. Filosofien er at kroppen har de nødvendige ressourcer og er selv-korrigerende. Hvis kroppen får de rigtige signaler, vil den rette sig selv. Derfor er det så velegnet til dyr.

 

 

 

Kranio-sakral terapi på dyr

Dyret oplever ofte en dyb afslappelse under en KST-behandling - en nærmest meditativ tilstand. Som reaktion på behandlingen oplever mange dyr efterfølgende en udrensning af kroppen, forbigående træthed og lignende. Disse reaktioner aftager hurtigt og er kun tegn på, at kroppen begynder at slippe sine problemer.

 

 

Kranio-sakral behandlerne fortæller, at de har erfaringer for at behandlingen bl.a. hjælper på:

 

 • Hovedpine og migræne
 • Piskesmæld
 • Led- og muskelsmerter
 • Kroniske stress og muskelspændinger
 • Koncentrations- og hukommelsesproblemer
 • Motoriske og psykiske problemer
 • Nakke-, ryg- og bækkensmerter
 • Hormonelle forstyrrelser

 

Kranio-sakral terapi kan kombineres med andre behandlingsformer, og den har også vist sig at have en gavnlig virkning på f.eks. en igangværende traditionel behandling.

 

Kranio-sakral terapiens oprindelse

Behandlingsformen, der blev opdaget af den amerikanske læge William Sutherland i 1899, er siden blevet videreudviklet verden over. Kranio-sakral terapi udøves i dag af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og alternative behandlere.

 

Den kranio-sakrale medicin bygger bla. på, at der mellem de enkelte kranieknogler, som er adskilt af et tyndt lag bindevæv (samt kar og nervereceptorer) foregår en vis fjedring og forskydelighed . Denne fjedring synes at være nødvendig for den normale funktion af kraniet. Hvis denne fjedring blokeres, som det fx kan ses efter kranietraumer, whiplash-læsion (piskesmæld), operative indgreb, styrt eller hæmning af ryggens svingning (fx pga. en dårligt tilpasset sadel) etc., kan det resultere i symptomgivende dysfunktioner. Symptomerne er ofte hovedpine, svimmelhed, tandsmerter, smerter i ryggen eller uforklarlig halthed m.m. Disse symptomer er ofte ikke til at kæde sammen med en almindelig diagnose, og de kan være ganske upåvirkelige af de gængse behandlingsmetoder.

 

 

Hvordan foregår behandlingen?

En behandling udelukkende med Kranio-sakral terapi vil typisk tage udgangspunkt i en grundig samtale om menneskets/dyrets problematik. På baggrund af disse oplysninger løsnes der op for spændinger og blokeringer med blide berøringer hovedsageligt omkring hoved, rygsøjle og bækken. Derudover bruges teknikken på de dele afkroppen, som har brug for behandling. En sådan behandling varer typisk ca. 1 time.

 

I forhold til en test vha. kinesiologi kan der være behov for behandling med Kranio-sakral terapi – i så fald fungerer Kranio-sakral terapien som en del af afbalanceringen.

 

 

Tinkture og urter

 

Dyrene har fra naturens side evnen til at sammensætte kosten på en sådan måde, at de kan holde sig sunde, hvis de har de nødvendige planter tilstede. De kan sanse planternes indholdsstoffer, så de kan vælge de planter ud, som de nøjagtig har brug for.

 

På samme måde kan de undgå de planter, der er giftige at indtage – dette forudsætter selvfølgelig at dyrene har mulighed for at indtage føde fra andre steder. Problematikken med giftige planter på folden bliver ofte først aktuel når græsset er nedbidt og dødt og hesten tvinges til at spise giftplanter – deres hovedinstinkt er umiddelbar overlevelse – den længevarende forgiftningstilstand er sekundær.

 

 

Når dyr har adgang til uberørte skovområder og arealer, der er skånet for intensiv drift, vil de nippe til mange forskellige arter af blomster, buske og træer. De vælger omhyggeligt bark, rødder, knopper og blade fra specielle træer og planter på specielle tidspunkter af året. Dyrene sanser planternes sekundærstoffer.

I alm. ernæringsvidenskab har man først og fremmest fokus på fødens indhold af energigivende næringsstoffer såsom kulhydrater, fedt og proteiner samt indholdet af vitaminer og mineraler.

 

Sekundærstoffer er specifikke for de enkelte plantearter og familiegrupper. I planterne opbevares sekundærstofferne i hulrum i cellerne, hvor de er ude af kontakt til plantens eget stofskifte. Typisk dannes stofferne i et specielt væv eller celletype i en del af planten, og opbevares i en anden del af planten afhængig af det enkelte stofs funktion. De sekundære stoffer fungerer i planterne bla. som forsvarsstoffer mod planteædere, bakterier og svampe , som tiltræningsstoffer i bestøvningsprocessen og som beskyttelse mod stråling.

 

Mange urter indeholder en lang række vitaminer og mineraler, og de er derfor et godt og naturligt supplement til kosten. Kinesiologi-testen er en god mulighed til at finde den nøjagtige plantesammensætning, som er optimal i den enkelte situation.

 

Urter kan anvendes friske, tørrede, som, the, som omslag, som æteriske olier eller som tinktur (udtræk) enten i vand, alkohol, olie eller æbleeddike afhængig af hvilke stoffer man har behov for fra planten.

 

 

Vitaminer og mineraler

Kinesiologi er et godt værktøj til at afdække hvilke kosttilskud at kroppen har brug for. Med et testsæt har kroppen mulighed for at vælge de vitaminer/mineraler, som den har brug for.

 

En Kinesiolog vil altid have testsæt med diverse vitaminer og mineraler. Det kan vise sig i en test at nuværende tilskud er svært optageligt, og i sådanne tilfælde bør der findes et alternativ.

 

Æteriske olier/dufte

 

Æteriske olier udvindes af planter. Planterne har små kirtler eller specielle olieceller, hvor de æteriske olier forekommer i små mængder. Disse kan findes i blade, rødder, frugterne eller i selve blomsterne.

 

Virkningen afhænger af hvilken olie man har med at gøre; men generelt virker mange æteriske olier bakteriehæmmende og/eller bakteriedræbende. Det siges, at de også kan virke på organer ved påsmøring på huden.

 

I planterne fungerer de æteriske olier som forsvar mod bakterier, svampeangreb og planteædere eller som tiltrækning af bestøvende insekter.

 

 

Brugen af æteriske olier kan spores ca. 5000 år tilbage hos bl.a. ægypterne og kineserne, som brugte dem til sygdomsbehandling og rituelle formål.

 

Når man køber æteriske olier, er det vigtigt at sikre sig at olien er udvundet ved dampdestilation. De er alle stærkt duftende og hver olie kan bestå af op til 200 forskellige kemiske stoffer. Brugen af og omgangen med æteriske olie skal tages seriøs – det er set tilfælde af allergi og ubehagelig hudreaktioner ved påsmøring.

 

 

Eciwo og TCT-punkter

Embryo

Containing

Information

Whole

Organism

 

Ideen bag systemet er at en levende organisme er struktureret som en flerlaget mosaik, hvor hver enkel del indeholder relevant information om hele organismen. Eciwo-systemet har altså alle kroppens dele repræsenteret på et lille afgrænset område. Eksempelvis er zoneterapi også et Eciwo-system fordi hele kroppen kan ”mærkes” og behandles under fødderne. På samme måde er øre-akupunktur også et Eciwo-system – det samme er TCT.

 

Eciwo-systemer er selvopretholdende og selvreparerende. Dette betyder, at man kan bruge systemet til at genoprette ubalancer i det pågældende svage punkt. Dette kan gøres med fx akupressur.

 

Inden for ECIWO-biologien er der udviklet nye metoder. Den mest kendte i forhold til mennesker er akupunktur på det 2. mellemhåndsben, men det kan bruges over hele kroppen som en egen selvstændig behandlingsform.

 

Echiwo-punkter på forben, hest

Echiwo-punkter på bagben, hest

TCT/Eciwo-systemet på hestens ben blev opdaget af Are Simeon Thoresen i 1998 ved et tilfælde. Og det viste sig effektivt til at finde eller teste ubalancer i leddene fra kodeled og opefter i det pågældende ben. Her bruges punkterne der sidder i hestens kronrand. Dvs. at udover det 6 start/slutpunkter fra meridianerne på hvert ben findes der flere punkter – disse punkter sidder med 5 mm mellemrum og derfor kan det anbefales at bruge et tyndt men stumpt redskab til at teste og behandle punkterne generelt.

 

 

Blomsterremedier

Blomstermedicin er ”energi-medicin”. Energien kommer fra de planter man bruger til at fremstille blomsterremediet med. Selve blomsterremediet indeholder ikke fysisk stof, der kan have en kemisk effekt i kroppen. Altså indeholder remedierne ingen konkrete aktive stoffer ligesom urter gør.

 

 

 

Blomsterremedier virker ligesom homøopati direkte gennem vores energisystem i meridianerne, i chakraerne og i hele energifeltet omkring vores krop.

 

Filosofien bag blomsterremedier

Den engelske læge Edward Bach introducerede noget af den blomstermedicin som vi kender den i dag – Bach´s blomsterremedier. Edward Bach erfarede gennem sit virke som læge, at den virkelige årsag til sygdom stammede fra ubalancer i sindet og ikke alene som et resultat af udefra kommende angreb som virus, svampe og bakterier ect.

 

Sygdom opstår i mennesker og dyr, når der er uoverensstemmelser mellem det højere selv og personligheden. Når vi ikke længere kan mærke vore højere aspekter og det væsen vi i virkeligheden er på sjælsplan – når vi mister den intuitive tilgang til os selv og verden – når personligheden overtager styringen i vort liv – så opstår grundlaget for sygdom. Altså er sygdom et væsentligt resultat af en konflikt mellem sjæl og sind.

 

Bach behandlede sine patienter udfra sammenhænge mellem deres personlighed og sindstilstande. Udfra disse erfaringer udviklede han 38 blomsterremedier, der hver især havde den rette frekvens/vibration modsvarende vibrationen i en bestemt sindstilstand. Blomsterremedierne afbalancerer altså forskellige negative følelsesmønstre. Virkningen af blomsterremedier vil være, at man får tilført en energiimpuls af en positiv mere højfrekvente kvalitet for at modvirke en negativ og lavfrekvent sindstilstand.

 

Bach´s blomsterremedier og andre slags blomsterremedier kan anvendes udfra beskrivelsen af hvilke negative sindstilstande de afbalancerer. Kinesiologien er en oplagt metode til at finde det rette remedie, hvis sindstilstanden er delvis skjult eller dyret har svært ved at delagtiggøre sine omgivelser om de aktive problematikker.

 

På dyr bruges blomsterremedier ofte til at støtte op om adfærdsbehandling og til at regulere dyrenes psyke.

Behandlingsformer

Herunder kan du læse om nogle af de grundlæggende behandlingsformer, hvad de kan afhjælpe af symptomer, samt hvordan det foregår.

 

I forhold til Dyrekinesiologi er Kinesiologien testformen, der finder vejen til afbalanceringsmetoden ved at afdække kroppens behov.

 

Ikke 2 kinesiologiske test´s er ens, og man vil sjældent kunne teste de samme ting frem 2 gange efter hinanden på dyret. Så snart der testes, arbejdes der med energi og kroppen vil blive bedt om at forholde sig til det undervejs.

 

Kinesiologi

Kinesiologi er en metode, der kombinerer moderne vestlig fysiologi, anatomi og bevægelseslære med østerlandsk teori om menneskers energisystem (meridianer).

 

Kinesiologiens grundlæggende idé er, at svækkelse af et organ er ledsaget af svækkelse af en muskel.

Ved at teste musklernes styrke i forskellige situationer undersøger kinesiologen, om klienten har psykiske eller fysiske ubalancer og blokeringer.

 

Kinesiologiens grundlæggelse

Officielt blev kinesiologi grundlagt i 1964 af en amerikansk kiropraktor ved navn George Goodheart.

Goodheart udarbejdede en teori om, at man ved at teste musklers styrke kunne afdække blokeringer i meridiansystemet. Ifølge Goodheart er det muligt at ophæve eventuelle blokeringer ved at påvirke akupunkturpunkter på meridianerne. Goodhearts pointe er, at der dermed bliver frigivet energi, sådan at kroppens selvhelbredende kræfter kan fungere optimalt.

 

Kinesiologi i dag - på mennesker og dyr

I dag findes der flere retninger inden for kinesiologi. Fælles for dem er, at de er baseret på muskeltesten.

 

Kinesiologi bliver brugt som led i behandling af mange forskellige fysiske og psykiske symptomer – både humant og på dyr.

 

Dyre-ejere henvender sig typisk med følgende problemer hos deres dyr:

 

• Overfølsomhedsreaktioner

• Indlæringsvanskeligheder

• Rygproblemer

• Milde depressioner og humørsvingninger

• Fordøjelsesproblemer

• Hudproblematikker

• Udefinerbare haltheder

• Adfærdsproblematikker

 

Der er også dyre-ejere, der henvender sig med henblik at forbygge sygdom og få mere energi i den daglige træning.

 

Under en kinesiologisk behandling foretager kinesiologen en række muskeltests.

 

Kinesiologen trykker let forskellige steder på kroppen og mærker, hvordan musklerne reagerer.

 

Reaktionen fortæller kinesiologen om der findes psykiske eller fysiske ubalancer og blokeringer, og herefter gælder det om at få genoprettet balancen.

 

 

 

 

Kinesiologer har forskellige teknikker til afbalancering:

 

• Massage af akupunktur/akupressurpunkter

• Mentale teknikker

• Fysiske øvelser

• Homøopatiske lægemidler

• Kosttilskud

• Kostråd

 

Udover disse ting afhænger kinesiologens øvrige uddannelse af hvilke andre afbalanceringsmetoder, der kan tilbydes.

 

Reaktioner på fødevarer

Ved hjælp af muskeltests kan man påvise kroppens reaktioner på fødevarer.

 

Hest med vitamin-intolerance (uorganiske vitaminer) - kløende knopper på 75% af kroppen. Klik for stort billede!

Under testen får dyret/mennesket udvalgte fødevarer placeret på kroppen. Hvis testen viser, at en muskel er svagere efter berøringen med en fødevare, tolker kinesiologen det som et tegn på, at fødevaren skaber ubalance i kroppen. Hvis testen viser, at musklen er stærkere, tolker kinesiologen det som et tegn på, at fødevaren kan hjælpe med at genoprette kroppens balance. Samme test kan let udføres på dyr og er meget brugbar til at navigere gennem foder-junglen: Hesten/hunden spiser en håndfuld af det pågældende foder - bliver musklen svagere tolker Dyrekinesiologen det som et tegn på, at fødevaren skaber ubalance i kroppen. Bliver musklen stærkere kan fødevaren hjælpe med at genoprette kroppens balance.

 

 

Kinesiologen sammensætter et program til dig og dit dyr, som du bør følge for at aktivere kroppens selvhelbredende kræfter og genvinde balance.

 

”Kinesiolog” er ikke en beskyttet titel.

”DK Kinesiolog” og ”Professionel Praktiserende Kinesiolog” er beskyttede titler. Det vil sige, at behandleren kun må benytte titlerne, hvis vedkommende har taget de pågældende uddannelser.

 

 

 

Akupunktur/akupressur

 

Akupunkturens historie

Ordet ’akupunktur’ er sammensat af de to latinske ord ’acus’ og ’punctura’, som betyder henholdsvis ’nål’ og ’at stikke’. Der findes dog varianter af akupunktur, hvor nåle ikke indgår i behandlingen, fx akupressur hvor punkterne stimuleres vha. tryk. Det er denne metode, der bruges på dyr, da der kun er dyrlæger, der må udføre akupunktur på dyr.

 

Akupunkturen eller Zhen-Jiu, som det hedder på kinesisk, tager sit udgangspunkt i en flere tusind år gammel kinesisk kultur og livsvisdom. I det gamle Kina oplevede man værdien af et godt helbred og indså, hvilken indflydelse vores følelsesmæssige liv, vores livsstil og vores omgivelser har på vores velbefindende. At vitalisere og opretholde balance i livsenergien og de indre organer sås dengang som i dag som en forudsætning for sundhed og harmoni. I tråd med dette ses sygdom som et udtryk for ubalance.

 

Indenfor den kinesiske medicin tilstræbes det at højne livskvaliteten, forebygge sygdom og genetablere balance. Til dette benyttes nåle, urter, indre øvelser og massage. Sideløbende hermed tillægges kostvejledning og livsstilvejledning stor betydning. Kroppens livsenergi (chi eller qi) cirkulerer gennem 14 kanaler - kaldet meridianer - som har forgreninger med forbindelse til kropslige organer og funktioner. På energibanerne er der 365 akupunkturpunkter, hvor energien kan reguleres. Derudover er der en lang række ekstra punkter. Ifølge teorien er der tale om i alt ca. 1000 akupunkturpunkter.

 

Sygdom tilskrives en ubalance eller forstyrrelse af chi. Den diagnostiske fremgangsmåde som bruges af tradetionelle akupunktører indeholder ofte udspørgning, medicinsk historie, livsstil, observationer (hud, tunge, farve), lytning til stemme og åndedrætslyde og pulstagning. Seks puls-aspekter, som siges at have forbindelse med kroppens organer eller funktioner, tjekkes på hvert håndled for at bestemme hvilke meridianer, som er i underskud af chi.

 

 

 

Ved at stikke nåle i akupunkturpunkter kan akupunktøren ifølge teorien genoprette balancen i kroppen og derved forebygge og kurere sygdomme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mens vestlig lægevidenskab især bygger på det, der kan måles og vejes (blodprøver, røntgenbilleder o.s.v.) er akupunktur og traditionel kinesisk medicin først og fremmest en erfaringvidenskab med en 3000 årig historie. Erfaringen, som danner grundlaget for akupunkturbehandlingen, er systematiseret i begreber som Yin og Yang, meridiansystemet og de 5 elementer: qi ("energi"), xue ("blod"), shen ("sjæl"), yin-ye ("kropsvæsker") og zang-fu (de indre organer som hjerte, lever, nyrer, lunge, milt m.m.). Disse begreber er funktionelle begreber i den forstand, at der herved beskrives, hvordan kroppen fungerer i forskellige sammenhænge. Ved hjælp af ganske fine forandringer i bl.a. pulskvalitet og tungens udseende kan de ovenfor anførte begreber vurderes og kan herefter være med til at danne grundlag for akupunkturbehandling af sygdom/ubalance.

 

På grund af de erfaringer og resultater akupunktur har kunnet fremvise, er lægevidenskaben i Vesten efterhånden også blevet interesseret. På mange hospitaler verden over, indgår akupunktur nu i patientbehandlingen.

 

Verdenssundhedsorganisationen WHO har udarbejdet en omfattende liste over en række sygdomme, hvor akupunktur anbefales: bl.a. luftvejslidelser, neurologiske lidelser, smerte behandling, muskel- og knoglesygdomme og flere andre lidelser.

 

Man kan i starten af et behandlingsforløb opleve, at ens symptomer kortvarigt bliver forværret. Akupunktøren vil typisk se dette som en del af helbredelsesprocessen og ikke som bivirkninger i gængs forstand. Disse symptomer kan sidestilles med homøopatiens ”Førsteforværringer”.

 

En akupunktur-behandling

Den første behandling begynder med en grundig samtale, hvor akupunktøren danner sig et indtryk af det problem, som du henvender dig med. På baggrund af samtalen og eventuelt også tunge- og pulsdiagnose udvælger akupunktøren en række akupunkturpunkter. Akupunktøren fører tynde, sterile nåle gennem huden og placerer dem i de valgte akupunkturpunkter. Du sidder eller ligger med nålene i kroppen i typisk 20-30 minutter.

 

Du kan godt bruge akupunktur samtidig med, at du får anden behandling. Du skal dog være opmærksom på:

 

 • At der kan være risiko for blødning, hvis du får blodfortyndende medicin.
 • At Kræftens Bekæmpelse advarer mod brug af akupunktur ved knoglemarvstransplantation, leukæmi og lymfekræft.

 

Akupressur på dyr kan enten udføres som en behandling for sig eller som en del af en kinesiologisk afbalancering. Som enkeltstående behandling vil dyret blive betragtet som en helhed – ligesom i den humane behandling. Ved brug af akupressur i sammenhæng med kinesiologi vil arbejde på aktuelle punkter ofte ske undervejs i testen af dyret. Efterfølgende vil de stimulerede punkter ofte vises (og noteres) så ejeren selv kan fortsætte processen – dette kaldes Hjemmearbejde.

 

Kroppens reaktion på akupunktur

Kroppen kan reagere forskelligt på akupunktur/akupressur. Man kan opleve:

 

 • Afslappelse
 • Forøget energi
 • Velvære
 • Træthed
 • Kløe
 • Summen eller prikken i kroppen
 • Varme- eller kuldefornemmelser

 

Vær obs på at dit dyr også vil føle sådanne reaktioner efter en Kinesiologisk test hvor akupressur har været en del af afbalanceringen. Kræv derfor ikke at dyret skal arbejde eller trænes før minimum næste dag!

 

 

 

Homøopati

Homøpatien er grundlagt af den tyske læge Samuel Hahnemann (1755-1843), der startede sit arbejde med at samlede materiale om planter og deres forgiftningssymptomer.

 

Ordet ”homøopati” er sammensat af det græske ord homöios (lignende) og pathos (lidelse).

 

Homøopatien tager udgangspunkt i princippet om lighed: ”med lige skal lige helbredes” eller ”at behandle med noget som fremkalder en effekt, der ligner lidelsen”

 

Potenser

Udgangspunktet for homøopati er en modertinktur. Denne kan bestå af planter, mineraler, sekreter, organer, mikroorganismer eller medicin. Homøopati forhandles i et utal af potenser. Jo højre potens – jo mere er stoffet fortyndet. Og jo mere et stof er fortyndet, jo mere virker det ind i det sjælelige og åndelige væsen. Svingningerne i midlet vækker kroppens naturlige kræfter, altså er det kroppen selv der fx laver en udrensning af giftige stoffer.

 

Lave potenser D1-D12 –anvendes mest til akutte tilstande og går på fysiske tilstande

Middel potenser D12-D30 – anvendes i både akutte og kroniske tilfælde og går på det nervesymstemiske

Høje potenser D200 og derover – går på det psykiske, åndelige og energetiske

 

 

Derudover finders der C-potenser, samt andre potenseringsformer specialindrettet af producenterne.

 

 

 

 

 

Kinesiologi er et godt værktøj til at finde det rette remedie samt potens udfra de ubalancer som den forudgående test har klarlagt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Førsteforværring

En førsteforværring er ikke en bivirkning, som vi normalt forstår bivirkninger. En førsteforværring er en opblusning af de symptomer, som man behandler med homøopatien. Førsteforværringen kommer ofte et par dage efter start af behandlingen og kan vare fra timer til et par dage. Føler man stort ubehag ved denne opblusning af symptomer, kan dosen nedsættes. En homøopat vil dog altid se førsteforværringen som et tegn på at kroppen reagerer positivt på homøopatien.

 

 

Husk at iagttage dit dyr, hvis det har fået homøopati - dyrene kan også få førsteforværringer, og det er dig som ejer, der har ansvaret for at dyret ikke føler øget ubehag eller gene. Konsulter din behandler for vejledning hvis du oplever kraftig førsteforværring hos dit dyr!

 

 

Symptomer udrenses efter Constantin Hering´s lov:

 • indefra og ud
 • oppefra og ned
 • fra centrale til perifere dele af kroppen
 • omvendt rækkefølge af deres opståen

 

Indtagelse af homøopatiske midler

 • bør indtages mindst 30 minutter før eller efter et måltid
 • optagelsen forstyrres af indtagelse af fødevarer/væsker
 • dråberne tages direkte på tungen eller evt. i lidt vand
 • pebermynte og stærk kaffe neutraliserer virkningen af homøopati

 

 

Økologiske husdyr må behandles med visse godkendte homøopatiske præparater.

 

 

Biomekaniske øvelser og behandling

Overdreven, forkert, uhensigtsmæssig brug eller slet ingen brug af vores heste fører ofte til problemer i bevægapperatet. Muskelspændinger er naturlige i en dynamisk krop; men de skal løsnes igen vha. afspændende øvelser eller fridage på folden. Bygger man videre ovenpå en godt etableret muskelspænding eller arbejder man sin hest med en skjult skade, så kan spændingerne føres dybere ind i kroppen og påvirke led, sener og dermed bevægeligheden.

 

En behandler, der arbejder med muskler og led vil undersøge dyret med palpation af muskulatur og bevægelighed i led - hoved, nakke, skulder, forben, manke, ryg, ribben, lænd, sacroiliaca-leddene (SI-leddene = korsleddene), hofteleddene og bagben. Hvis låsninger/restriktioner af bevægeligheden føles flere steder, så behandles de af områderne som er af størst betydning og anses for at være årsag til de andre problemer. Der findes ofte en sammenhæng mellem låst bækkenområde og tandproblemer/nakkeproblemer fx.. Når den normale bevægelighed i et led er genoprettet vil blodcirkulationen øges og lokale muskelsmerter vil forsvinde. Nerveenderne i muskulaturen i det behandlede område vil sende information til hjernen om at bevægeligheden er normal. For dyrenes vedkommende går denne proces ofte hurtigt, da de lever instinktivt; men der kan gå op til 2-3 dage før tilstanden accepteres helt af alle dele af kroppen. Derfor bør dyret ikke arbejde hårdt i dagene efter; men holdes i gang med rolige gå/træk-ture og god tid på folden.

 

 

Strækøvelser, stødabsorber-test i hængsel- og kugleled, massage, Kranio-sakral-terapi, akupressur og udløsning af reflekser vil ofte indgå i behandlingen uden tydelig afgrænsning. Og fortsat arbejde fra ejerens side i en periode efter kan være godt supplement til at opretholde et sundt og smidigt dyr.

 

 

 

 

Jordstråle-/elektromagnetisk-måling

Jordstråler stammer fra jordens indre. Det er en strålingsform som er svært at undgå, og nogle mennesker og dyr er meget påvirkelige af denne form for stråling. Udover jordstråling findes der også miljøstråling fra elektriske installationer, og påvirkning fra vandårer og gamle jordforkastninger i terænet under jordens overflade.

 

Jorden er dækket af 2 slags usynlige gitre. Hartmann-gitret, som er årer, der danner krydsgitre i deres forløb syd-nord og øst-vest. Diagonalt på disse årer findes endnu et krydsgitter - Curry-gitret. Afstanden mellem de parallelle årer kan variere meget fra egn til egn - fra under ½ meter og op til flere meter.

 

Det er oftest krydsene, der volder de største problemer. For mennesker er det oftest søvnen, der bliver påvirket først i negativ retning. Forstærkes krydset af 2 jordstråler med en vandåre, er der risiko for at blive fysisk påvirket ved at opholde sig for meget i området.

 

Jordstråling kan ledes uden om at område vha. fx kobertråd, sten og krystaller, magnetbokse og/eller jernstænger. Man kan ikke nedbyde jordstrålingen eller tilintetgøre vandåren; men forløbet kan ændres så der er mulig at leve der alligevel.

 

Vores kæledyr vil - bortset fra katten - så vidt muligt undgå jordstråler. Hunde, køer, får, geder, heste, høns, fasaner, svaler ræve og vildt vil ikke lægge sig på jordstrålekryds. Hav dette i baghovedet når du skal bygge ny stald fx - lad dyrene vælge for dig hvor den skal stå!

 

Katte kan modsat blive tiltrukket af jordstråle-kryds. Det samme gælder for myrer og bier - heldigvis undgår man gerne af naturlige årsager at sætte sig i en myretue eller nært en bistade!

 

Jordstråler og vandårer kan være til stor gene for heste, der tilbringer lang tid i deres bokse. Er der kryds i stalden, vil de have svært ved at finde ro, der kan opstå aggresivitet og livsstilssygdomme. At lede en jordstråle udenom stalden kan betyde store positive forandringer.

 

 

Telepati

Telepati er energiimpulser fra det æteriske legeme. Det skelnes mellem 2 slags telepati:

 

instinktiv telepati foregår fra solar plexus til solar plexus, og er typisk denne form for telepati som kendes fra moder-barn kontakten.

 

intuitiv telepati foregår fra hjerte chakra til hjerte chakra. Den kaldes også sjælskontakt. Det er denne telepatiform at tamme dyr bruger i forhold til deres slægtninge og åndelige mestre i forhold til menneskeheden.

 

 

Telepatisk kommunikation kan foregår via lyd, følelser, tanker, mentale billeder, lugte- og smagsindtryk. Eller ved perception (direkte viden), som kan omsættes til ord, billeder og følelser.

 

Dyr ER intelligente og har følelser. Hestene opfatter små tankebider, når du går og pusler i stalden med at muge ud. Hunden er forberedt på at i dag går turen til stranden og ikke til skoven som normalt - for du har allerede sendt beskeden ud da du planlagde det mentalt.

 

Mennesker er desværre ikke altid lige så bevidste om telepatiens kraft som dyrene, og derfor kommer dyr og ejer nogen gange til at "tale forbi hinanden". Det kræver ro og nærvær at høre/føle dyrenes tanker - og mennesker har ofte meget larm omkring sig (radio, telefoner, computer).

 

 

 

 

 

Sten og krystaller

Sten af forskellige typer har været brugt som terapiform på mennesker i mange århundreder. Krystaller påvirker kroppens chakra´er og energicentre. Stenene transformerer bestemte farve- og følelsesmæssige frekvenser - deres vibrationer virker både i det fysiske og psykiske.

 

 

Mange af os anerkender Rosakvarts som nyttig foran computerskærmen/tv´et til afskærmning mod skadelig stråling. Bjergkrystaller er - udover den gængse brug som en fantastisk meditationssten - geniale i arbejdet med jordstråler. Hæmatitten afbalancerer den kvindelige cyklus. Derudover finder mangle tryghed i krystaller ved eksaminationer, præsentationer og jobsamtaler.

 

 

 

 

 

 

Sten som terapi-værktøj

Længerevarende påvirkning på hest kan opnås vha. denne kronrands-pose af blødt læder. Den er speciallavet til at indeholde 6 sten/krystaller, der derved kommer til at ligge på de 6 akupunktur-punkter i hestens kronrand. Metoden er nyttig hvor punkter har brug for stimulation i længere tid. Det er oplagt at hesten har disse på når de står på stald om natten.

 

Kontakt Meza- Mahte for ønske om leje af sæt med 2 kronrands-poser

 

 

 

Aura-scanning

Ordet "aura" stammer fra latin og betyder udstråling eller glorie. Et levende væsens aura er bygget op af Æterlegemet, Astrallegemet og Mentallegemet. Når der tales om at se farver i aura´en, så er der oftest tale om at man ser farverne fra Astrallegemet - også kaldet følelseslegemet. Det astrale legeme ligger som en æggeformet struktur rundt om kroppen, det strækker sig ca. 30-50 cm ud fra kroppen. Det er den del af aura´en vi sanser med, når vi føler en anden persons sindsstemning.

 

Det astrale legeme er det sted hvorigennem alle følelser, lidenskaber, ønsker og begær indvirker på det fysiske legeme og finder udtryk i den fysiske verden. Impulser fra astrallegemet vil ikke altid gavne omgivelserne - de er rettet mod mere egoistiske interesser. Når vi har en oplevelse hvor vi føler, tiltrækker vi astralt stof som herefter indbygges i følelseslegemet.

 

Langt de fleste sygdomme opstår, når en ydre påvirkning koliderer med en indre årsag. En forkølelse udløses ikke blot af at man er blevet kold; men har også en årsag i en indre grund. Af og til har følelserne i astrallegemet manifisteret sig så fysisk, at påvirkningen skaber et fysisk symptom.

 

Vha. Kinesiologi kan det testes i hvilket legeme problematikken ligger, samt hvilke årsager den bunder i og hvordan den gotiske knude kan løsnes.

 

Chakra´er

Kroppen gennemsmeltes af 72.000 energikanaler, der tilsammen udgør det astrale legeme. Pranaen (livskraften, der stammer fra solen og er nødvendigt for alt liv) strømmer gennem disse og hovedkanalen op gennem kroppen sideløbende med rygsøjlen. Langs denne særlige bane, løber alle de andre kanaler på kryds og tværs og skaber hvirvler af energi. Disse hvirvler kaldes chakra´er.

 

Krone - Pande - Hals - Hjerte - Solar plexus - Hara - Rod - de 7 store chakra´er.

 

 

Hver af disse chakra´er refererer til én af de syv endokrine kirtler. Hvert chakra repræsenterer et center for subtil bevidsthed med en bestemt egenskab, følelse eller lyd.

 

 

 

Chakra-ubalancer kan give såvel fysiske som psykiske besværligheder.

 

 

Afbalancering kan blandt andet ske via meditiation, healing, fysiske øvelser, farver, krystaller, æteriske olier, chakra´ets tilhørende kirtel og sans, bekræftigelser eller røgelse.

 

 

 

Deva-arbejde

Devaer er en fællesbetegnelse for væsner i de ikke-fysiske verdner. De har legmer på de åndelige planer som os; men de har ikke fysiske legmer. Derfor kan de kun opleves gennem sansning. Deres form som energilegmer ændrer sig afhængigt af deres arbejde.

 

 

 

Dyrenes devaer er forbyggende devaer, der bygger og holder fysiske legmer vedlige - æterlegmet og astrallegmet. Disse devaer kan kontaktes og aktiveres i forbindelse med sygdom.

Meza - Mahte v/ Mia Andersen CVR/SE-nr. 30 87 32 70 Mail: mezamahte@info.dk Mobil: 51 92 40 48