Dyrekinesiologi

Kinesiologi er...

Kinesiologi betyder ”læren om bevægelse”.

 

Det er en behandlingsform sammensat af den vestlige viden om fysiologi og anatomi og den østlige viden om kroppens energisystem.

 

Teorien er, at kroppen er i balance, når energien flyder optimalt og uhindret mellem alle dele af kroppen og dens funktioner.

 

Energien kan blokeres af stress, sygdom, følelser og ydre påvirkninger som fx forkerte fødevarer.

 

Kinesiologer ser kroppen som en helhed sammensat af følelser, den fysiske krop og tanker. En svaghed i et af de 3 elementer giver sig ofte udslag i en af de 2 andre. Dvs. en voldsom følelsesmæssig påvirkning kan sætte sig som et fysisk symptom i kroppen – dette ses fx i sammenhængen mellem stress og mavesår.

 

Når man ser kroppen som en helhed og styrker de raske sider, så hjælpes kroppen til at genoprette de selvhelbredende kræfter.

 

Metoden

 

Kinesiologien bruger kroppens muskler til at afdække ubalancer i energisystemet. Ifølge den kinesiske lære er hele kroppen bundet sammen af meridianer. Meridianer kan sammenlignes med ledninger, der fører strøm til en lampe. I meridianerne flyder bare ikke strøm; men derimod energi. På meridianerne ligger der en masse punkter – det er bl.a. Akupunktur-punkter.

 

Hver meridian hænger sammen med et eller flere organer, samt følelser. Derfor kan der testes et bestemt punkt på kroppen, og musklen vil vise om energien i dette punkt er stærk eller svag. Hvis den er svag, kaldes det en ubalance.

 

Testen foregår ved at teste på kroppens muskler. Hver muskel hænger sammen med meridianer, organer og følelser.

 

 

Muskel ↔ Meridian ↔ Organ ↔ Følelse

 

Ubalancerne danner et billede af kroppens funktion og tilstand lige nu. Musklerne svarer altid ærligt og uafhængigt at ens logiske hjerne. Derfor kan kinesiologien hjælpe med at afdække fortrængte eller fastlåste tankemønstre.

 

Læs evt. mere om Kinesiologi her, hvor du også kan læse om alle de andre behandlingsformer og begreber

 

Kinesiologien er et værktøj, der kan bruges til at teste, hvad der styrker eller svækker kroppens energisystem. Fx kan man teste, hvilke fødevarer, der er bedst for kroppen, eller om der er brug for tilskud i form af vitaminer, urter, homøopati eller blomstermedicin.

 

 

Kinesiologi på dyr

En kinesiologisk test er ikke en behandling og er ikke helbredende; men en stimulering af kroppens egen helbredende evne.

 

De ting, der findes frem i genopretningen, vil hjælpe dyret til at starte en helingsproces, og derved styrke organismen til at komme i balance igen.

 

En typisk test varer 1 til 1½ time. Den tager udgangspunkt i dyrets og ejerens mål med testen. Jeg starter altid med en snak med ejeren om hvordan denne oplever dyrets fysiske og mentale tilstand.

 

  • Er der konkrete problemer?
  • Specielle symptomer?
  • Er dyret under behandling af dyrlæge - hvad er dennes diagnose og behandling?

 

Derefter mærker jeg dyret igennem med mine hænder for at finde fysiske spændinger og starter min test vha. kinesiologi. Undervejs finder jeg energimæssige ubalancer, som danner et billede af hvilken genopretningsmetode, der vil være den ideelle for netop dette dyr.

 

Følgende redskaber bruger jeg blandt andet i testen og den efterfølgende afbalancering:

 

Fysisk:

• Tinkture og urter

• Massage

• Homøopati

• Akupressur / akupunktur (human)

• Biomekaniske øvelser

• Vitaminer og mineraler

• Foder-test

• Parasit-test

• Tox-/allergi-test

• Kranio-Sakral Terapi

• Jordstråle-/elektromagnetisk-måling

Åndeligt:

• Telepati

• Blomster-energi

• Sten og krystaller

• Aura-scanning

• Chakra´er

• Æteriske olier/dufte

• Smerteafledning

• Deva-arbejde

• Meridian-afbalancering

 

Der vil ofte være hjemmearbejde til dyr og ejer – det kan være bestemte øvelser, massage på punkter eller energiarbejde.

 

En komplet test koster kr. 650,00 + kørsel kr. 3,00 pr. km incl moms.

 

Spyt-urinprøve-test koster kr. 500,00 incl moms

 

 

 

Sådan tester jeg

 

 

 

 

Fingertest er den metode, som jeg oftest bruger. Jeg holder på dyret på de punkter, der skal testes, og bruger så min egen fingermuskel til at teste på. Denne metode bruger jeg ved spytprøver og når jeg tester direkte på dyret.

 

 

 

 

 

En surrogat-test er en oplagt metode, når man tester et lille eller uroligt dyr. Det foregår ved at dyrets ejer bruges som "ledning" fra dyret – ejeren holder på dyret, jeg holder på testpunktet på dyret og tester på ejerens muskel.

 

Dyrets ubalancer kan testet frem på ejeren fordi dyrets energi flyder direkte over i ejeren. Akkurat ligesom en elektrisk strøm ville blive overført fra en person til en anden.

 

Her bliver løvehoved-kaninen Mynthe testet med Laila som surrogat.

 

 

 

 

Spyt/urinprøve-test

 

En spyt/urin-prøve er en metode til at teste kinesiologisk, som dog ikke kræver dyrets tilstedeværelse.

 

En spyt/urin-prøve udtages ved, at den ene ende af en vatpind gnides på indersiden af dyrets kind. Den anden ende - eller en anden vatpind - fugtes med urin. Vatpinden tørres eventuelt i et par dage og lægges i en plastpose med dyrets og ejerens navn og adresse. Herefter kan den sendes med posten sammen med en beskrivelse af problematikkerne og hvad man ønsker for testen - meget gerne sammen med et billede af dyret. Det er kun nødvendigt med en enkelt dråbe urin på vatpinden; men hvis det er helt umuligt at få fat i, kan man til nød nøjes med spytprøven.

 

HUSK at give mig besked inden du afsender prøven!

 

 

Jeg tester derefter punkter på min egen krop via spyt/urin-prøven. Dette giver fuldt ud de samme resultater som en almindelig test - dog kan jeg ikke rette ubalancer fysisk vha. fx. massage eller meridianstrygning; men i de tilfælde vil ejeren blive guided gennem behandlingen, så de selv kan hjælpe dyret (som hjemmearbejde)

 

Svar på testen sendes pr. mail og jeg suppelerer gerne med uddybninger, hvis dette skulle være aktuelt.

 

Bemærk: Jeg udfører ikke foder-test pr. spyt-urin-prøve.

 

Princippet bag muligheden for at teste via en spyt-urin-prøve er, at der i alle kroppens væsker ligger oplysninger om kroppens ubalancer. Spyt/urin-prøve-metoden kan også være anvendelig ved urolige eller små dyr.

 

Her skal du sende prøven hen

 

 

Meza - Mahte v/ Mia Andersen CVR/SE-nr. 30 87 32 70 Mail: mezamahte@info.dk Mobil: 51 92 40 48